Thánh Luy Gonzaga

Add to compare

“Được làm tôi Chúa còn hơn làm tôi vua cả thế gian.”

Thánh Aloysius là một người nổi tiếng thời bấy giờ vì ngài sinh trong một gia đình quý tộc, nhưng đời sống như thiên thần, và cái chết thật thánh thiện.

Nguồn: Dòng Tên

Tủ sách Công Giáo
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare