Truyện Các Thánh Tập 1

Add to compare

Category:

Gương lành cuộc sống của các thánh, những người đi trước chúng ta, sẽ phấn khích bạn và tôi mau mắn đáp lại lời kêu mời và đòi buộc nên thánh của Chúa và Giáo Hội. Chính vì mục đích đó, TRUYỆN CÁC THÁNH Tập 1 & 2 được trao tới bạn. Đây là mẩu truyện cuộc cuộc đời của 30 vị thánh đã được lần lượt đăng trên Nguyệt San Trái Tim Đức Mẹ từ năm 1981 tới năm 1984 dưới bút hiệu LY BÁ. Tác giả hy vọng tập TRUYỆN CÁC THÁNH này sẽ giúp bạn hăng say và vững bước tiến về Quê Trời, quê hương được tiền định cho các bậc thánh nhân.

Raymond Thư, CMC

Tủ sách Công Giáo
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare